Arbetarbostadsfonden
 
 

Ekonomi

Vi skall tillhandahålla bostäder med god kvalité åt främst arbetare eller därmed jämställda folkbokförda i Stockholm.

STYRELSEDIREKTIV

Arbetarebostadsfonden skall

 • ha en långsiktigt god ekonomi som möjliggör bibehållen bra standard och utveckling av fastighetsbeståndet
 • ha en kostnadseffektiv förvaltning
 • vara en god samhällsaktör med långsiktigt engagemang
 • agera med hänsyn till miljön
 • verka för en trygg och säker boendemiljö
 • vara professionell och affärsmässig i våra relationer
 • ha engagerade medarbetare med rätt kompetens och som omfattas av gemensamma värderingar
 • präglas av öppenhet och kommunikation

 

ÅRSREDOVISNINGAR

MÅL PÅ KORT SIKT

Ekonomi:

 • Årligt överskott; >5% av omsättningen

Kund/Verksamhet:

 • Inventera/öka objekt inom befintligt bestånd
 • Öka serviceindex i kundenkät

Organisation och personal:

 • Personlig kompetens-utveckling

MÅL PÅ LÅNG SIKT

Ekonomi:

 • Årligt överskott; >6% av omsättningen

Kund/Verksamhet:

 • Utöka beståndet genom byggnation/köp
 • Minska energiförbruk-ningen med 15%

Organisation och personal:

 • Attraktiv arbetsgivare