Arbetarbostadsfonden
 
 

Lokaler

Arbetarebostadsfonden har lokaler som utgör komplement inom de olika bostads­områdena. I nästan samtliga av våra områden finns förskolor inrymda. I Söderberga liksom i Stadshagen hyrs lokaler ut för gruppboende eller dagcenter. Övriga lokaler utgörs till exempel av när-butiker, mindre kontor samt förråd/lager.  

Största lokalhyresgäst är Stockholms Stad som totalt förhyr drygt
3 000 kvm. Största enskilda förhyrningen är den friliggande förskolan i Söderberga om ca 1 000 kvm, byggd 2007.

Ledigt just nu:

För närvarande har vi inga lediga lokaler