Arbetarbostadsfonden
 
 

Inomhusmiljö

Inomhustemperatur
Temperaturen i lägenheten ska normalt vara 20-21 grader. I många av våra lägenheter har vi trådlösa termometrar uppsatta så att vi kan läsa av temperaturen utan att behöva göra lägenhetsbesök. Under sommaren när det är varmt ute kan innetemperaturen tidvis ligga högt över det normala och när hösten kommer så sjunker till de normala 20 grader. Då upplever många att det är kallt i lägenheten och kontaktar felanmälan eller en husvärd. Oftast är det inte något fel i värmesystemet utan elementens termostatventil reglerar automatiskt så att temperaturen är 20 grader, vilket är den temperatur din lägenhet ska hålla.

För att bibehålla ett behagligt inomhusklimat även vintertid är att viktigt inte täcka för elementen med möbler eller tjocka gardiner. Se till att den varma luften från elementet kan strömma fritt rakt upp så att inga möbler eller annat hindrar luftströmmen.

Ventilation
I tron om att förbättra inomhusklimatet förekommer det att man stänger igen tilluftventilerna vid fönstren vilket gör att man inte får in frisk luft i lägenheten. Det är inte tillåtet! Resultatet av detta är att man stryper inflödet av frisk luft vilket försämrar inomhusklimatet och bidrar till ökad risk för fuktskador. Den friska luften behövs för att få en cirkulation i lägenheten och en god värmespridning från elementen. Vad som händer är bl a att luften försöker tränga in genom andra ställen som i tex brevlådeinkastet och otätheter i fönster och karm. Luft som tar sig in på det sättet kan kännas obehaglig och medföra att luker och dofter från andra lägenheter tränger in.

Kontroller av ventilationen (OVK) genomförs regelbundet i alla våra lägenheter och vid det tillfället tillrättaläggs ventilationen så den är i gott skick.

Luft in
Genom tilluftsventilerna kommer frisk luft in i din lägenhet. Tallriksventiler, vädringsluckor och springventiler är några vanliga typer. De är ofta placerade i fönsterkarmen, uppe vid taket eller bakom elementen. Ventilerna är fast inställda och får inte ändras - då blir det obalans i ventilationen.

Luft ut 
Genom de så kallade frånluftsventilerna i din lägenhet vädras den använda luften ut. Ventilerna sitter vanligen i kök och badrum. Du kan kontrollera att ventilationen fungerar genom att hålla en bit tunt papper, exempelvis toalettpapper över ventilen. Om papperet sitter kvar så fungerar ventilen bra. Ventilerna ställs in i samband med en ventilationskontroll som utförs regelbundet. Justeringen får endast utföras av en av oss anlitad tekniker.

Rengör ventilerna
Du rengöra ventilerna minst två gånger om året. Du rengör genom att peta fram eventuellt damm med en krokad ståltråd. Därefter kan du dammsuga och torka av ventilen.
 
Korsdrag
Bästa sättet att snabbt bli av med fukt och förorenad luft är att vädra. Fem minuters korsdrag brukar räcka.
 
Bli av med matos
Öppna ett fönster i angränsande rum och ha dörren till köket stängd. Luften sugs då in i köket genom springan i dörren. På detta sätt tar köksventilen hand om matoset. Det är inte tillåtet att vädra lägenheten genom dörren till trapphuset.

Vatten
Vi vill minimera vattensvinnet i våra fastigheter. Det är alltid viktigt att du som hyresgäst hjälper oss med detta arbete och tänker på vissa saker:

    • Duscha inte för länge, varje minut räknas. 1 minut i duschen = ca 10 liter vatten.
    • Låt inte vattnet rinna fritt i dina kranar. Stäng till exempel av vattnet när du borstar tänderna. I genomsnitt använder varje person ca 200 liter vatten per dygn, varav 70 liter är varmvatten som går till personlig hygien.
    • Om en kran droppar, kontakta vår felanmälan så kommer vi och byter packning. En droppande kran gör av med 25 liter vatten/dygn. En läckande vattenkran med tunn stråle gör av med 100 liter/ dygn.
    • Lägg skräp i papperskorgen i stället för i toaletten.
    • Fyll både disk- samt tvättmaskin full. En full maskin använder lika mycket vatten som en halvfull.