Arbetarbostadsfonden
 
 

Sophantering

Det är viktigt att alla hjälps åt att hålla rent och snyggt genom att lämna sina sopor på rätt plats enligt anvisningarna. Använd gärna miljömärkta produkter och försök få med miljötänkandet som en naturlig del i din vardag.
Vi ska värna om vår miljö. Du kan hjälpa till genom att inte att slänga glas, tidningar, papper och batterier bland hushållssoporna.

Källsorteringsguide:

Papper
• Tidningar, tidskrifter och broschyrer
• Mjölk- och flingpaket
• Äggkartonger
• Juiceförpackning
• Kartong och wellpapp
Sortera pappersförpackningar, tidningspapper och wellpapp var för sig.

Plast
• Plastfolie
• Tandkrämstub
• Engångsbestick
• Dunkar
• Frigolit
• Ketchup- och schampoflaskor
• Plastpåsar och chipspåsar
Samla all plast i en plastkasse och knyt ihop.

Glas
• Glasburkar
• Glasflaskor utan pant

Metall
• Konservburkar
• Kapsyler
• Aluminiumfolie
• Burklock
• Kaviartuber (lämnas med korken på)
• Rör från läkemedel
Pressa ihop konservburkar. Du behöver inte ta bort etiketter.

Farligt avfall – lämnas till närmaste miljöstation
• Oljeavfall
• Läkemedel
• Lösningsmedel
• Färg
• Lim
• Bekämpningsmedel
• Batterier
• Lågenergilampor
OBS! Du får aldrig spola ner eller kasta farligt avfall bland det övriga hushållsavfallet!

Mobil Miljöstation

Återvinningscentraler