Arbetarbostadsfonden
 
 

Söka bostad

Den som söker lägenhet hos oss måste vända sig till Bostadsförmedlingen i Stockholm. Vi överlämnar våra lediga lägenheter till dem som därefter erbjuder lägenheten till sin kö av sökande.

Som sökande hyresgäst hos oss är det viktigt att känna till att du tillhör vår destinatärskrets i enligt med  stadgarna, dvs arbetare eller därmed jämställd samt att du är folkbokförd inom Stockholms län. Det är vi som avgör om du som  sökande är en destinatär enligt stadgarna och Länsstyrelsen övervakar att vi följer våra stadgar.

För att bli godkänd som hyresgäst måste dessutom din totala årsinkomst brutto uppgå till tre gånger årshyran, men årsinkomsten bör i normalfallet ej överstiga 10 prisbasbelopp (ca 425.000 kr). Vi gör även en sedvanlig kreditprövning och accepterar inga betalningsanmärkningar eller oreglerade skulder. Vi ser också att du har goda boendereferenser.

Tänk på att samma krav och villkor även gäller för den som du senare kanske vill byta din lägenhet med.

Bostadförmedlingen i Stockholm