Arbetarbostadsfonden
 
 

Nycklar och lås

Nycklar vid inflytt
Nycklarna hämtas på husvärdskontoret efter kl 13:00 på inflyttningsdagen. Om tillträdet är en lördag, söndag eller annan helgdag hämtas nycklarna nästkommande vardag. När du hämtar nycklarna får du skriva på en nyckelkvittens.

Nycklar vid avflytt
Alla nycklar och passagebrickor återlämnas till husvärdskontoret före kl 12:00 på avflyttningsdagen. Infaller avflyttningsdagen på en lördag, söndag eller helgdag ska nycklarna återlämnas nästkommande vardag. Saknas nycklar eller brickor vid återlämnandet debiteras du som hyresgäst.

Borttappade nycklar
Du som hyresgäst får själv beställa och bekosta låssmed om du låser dig ute. Arbetarebostadsfonden har inga huvudnycklar eller extranycklar. Tappar du bort en passagebricka så meddela oss snarast så spärrar vi den, och samtidigt kan du beställa en ny passagebricka

Nyckeltub
I vissa fastigheter har säkerhetsdörrarna en nyckeltub. Där kan du hänga lägenhetsnycklar om du inte kan vara hemma vid ett servicebesök. Servicepersonalen låser upp tuben från utsidan med särskild nyckel och tar ut lägenhetsnyckeln och öppnar dörren. Efter avslutat arbete hängs lägenhetsnyckeln tillbaka i nyckeltuben och låses.

Elektroniska lås och porttelefon - Aptus
I många av våra fastigheter finns elektroniska passagesystem till portar, källargångar, miljöhus och tvättstugor. Till de olika utrymmena har man tillträde i enlighet med de inpasseringstider och behov som gäller för respektive dörr. Har porten även porttelefon måste du uppge till oss det telefonnummer som ska kopplas till porttelefonen. Läs mer under rubriken Porttelefon

 

Priser

Passagebricka                 
500:-

Nyckel                          
150:-

Tvättklack                       
250:-

Låsbyte                          
500:-

Låsbyte dubbelcylinder      
800:-