Arbetarbostadsfonden
 
 

Parabolantenn

Uppsättning av parabolantenn får ej ske utan särskilt tillstånd från Arbetarebostadsfonden samt att följande instruktioner beaktas.

  •  Parabolantenn får endast placeras så att parabolen kommer innanför balkongskärmen. Annan montering är ej tillåten som tex på loftgångar.
  •  Parabolen kan eventuellt fästas via så kallad skruvstämp som spännes mellan balkongplatta och ovanliggande balkong.
  •  Genomföring för parabolkabel skall utföras enligt skissen bredvid.
  •  Vid avflyttning åligger nedtagning av parabolantenn hyresgästen på ett godtagbart sätt.
  •  Du ska anmäla till oss när montering är utförd då besiktning kommer att ske.