Arbetarbostadsfonden
 
 

Trapphus

Trapphus, vindar och källare
I trapphus, vindar och källargångar får inga föremål placeras. Hjälp oss gärna att hålla dessa fritt från föremål. Om trapphuset blockeras försvårar det för brandkår, ambulanspersonal och städpersonal. Samma gäller även för vindar och källare.
 
Ställ därför cyklar, barnvagnar och annan utrustning i förråden. Skor, mattor och liknande får inte heller förvaras i trapphuset på grund av brandrisken. Den som inte visar hänsyn kan få betala för att vi tvingas plocka bort och hantera sakerna i dessa utrymmen. Vi genomför kontinuerligt  ronderingar för att kontrollera att inga föremål är felplacerade i dessa utrymmen.
 
Rökning
På grund av risken för brand och att många är känsliga eller allergiska för rök är det förbjudet att röka i allmänna utrymmen som trapphus, tvättstuga, hiss, källare, vind och garage. Observera att Bergtallsvägen i Långbro Park och i Söderberga Allé 1 i Söderberga är boendet rökfritt med särskilda regler.
 
Hiss
Det är viktigt för alla att hissen fungerar som den ska. Anmäl alltid hissfel så snart som möjligt till din husvärd eller felanmälan. Se även information i trapphus.