Arbetarbostadsfonden
 
 

Andrahandsuthyrning

För att få hyra ut din lägenhet i andrahand måste denna uthyrning alltid godkännas av oss, i annat fall riskerar du att förlora hyreskontraktet. Du som önskar hyra ut i andrahand måste ha varit boende hos oss minst i 1 år. Du ska ha ett godtagbart skäl som ska kunna styrkas med intyg, för att vi ska godkänna uthyrningen. Det är du som förstahandshyresgäst som har ansvaret för lägenheten under hela uthyrningsperioden. Godkännandet från oss är alltid tidsbegränsat. Förlängning sker i vissa fall med nytt godkännande.

Vi tillåter inte uthyrning av lägenheten via t.e.x. Airbnb, Windu m.fl.

Ansökan andrahandsuthyrning