Arbetarbostadsfonden
 
 

Uppsägning - flytta ut

Om du av någon anledning vill flytta och säga upp din lägenhet vill vi ha din uppsägning skriftligen. Uppsägningstiden är tre månader och inleds vid närmast efterföljande månadsskifte, dvs är uppsägningen oss tillhanda den 15 maj, så avslutas ditt hyreskontrakt den 31 augusti.

Efter det att uppsägningen inkommit till oss skickas en bekräftelse ut till dig. Där informeras du om skyldigheten att visa lägenheten för nästkommande hyresgäster och att en avflyttningsbesiktning kommer att ske.

Vid dödsfall är uppsägningstiden en månad, under förutsättning att uppsägningen sker senast en månad efter dödsfallet. Vårdnadsintyg från begravningsbyrå eller registerutdrag från skattemyndigheten bifogas för att intyga rätten att säga upp dödsboinnehavarens kontrakt.

Visning
Det är du som står för hyreskontraktet på lägenheten som är skyldig enligt hyreslagen att visa lägenheten för nya hyresgäster. Vi kontaktar dig för att komma överens om en tid när visning kan ske. I god tid innan visningsdagen meddelar vi dig vilka som vi bjudit in till visning och vad du då ska göra.
 
Nycklar
Nycklar och eventuella passerbrickor till lägenheten och andra utrymmen återlämnar du till oss den dag hyresavtalet upphör. Om avtalet upphör att gälla på en helg eller helgdag lämnas nycklar närmaste efterföljande vardag senast kl 12.00. 
 
Städning
Du ansvarar för att lägenheten är ordentligt städad när du flyttar. Var därför noggrann när du städar – nästa hyresgäst ska kunna flytta in utan ytterligare städning. Det är lätt att glömma en del vinklar och vrår där smulor och damm gärna samlas. Utrymmen som är extra känsliga är kök och badrum. Husvärden gör en städbesiktning vid avflytt. Är lägenheten inte ordentligt städad när du lämnar den, måste vi tyvärr debitera dig i efterhand för detta.

In- och utflyttning
Hyreslagen styr när man får tillträde till sin lägenhet och när man måste ha tömt och städat ur sin gamla lägenhet. Detta infaller den första vardagen i månaden kl.12:00.

 

Uppsägningsblankett