Arbetarbostadsfonden
 
 

Grafisk profil

En grafisk profil är i korta ordalag ett slags grafiskt regelverk. På ett enkelt sätt ska den ge den vägledning som hjälper samtliga medarbetare i organisationen att kommunicera och förmedla gemensamma värden och budskap. Den ska även vara ett stöd som skapar samhörighet medarbetare emellan.

Vår grafiska profil är sammantaget stiftelsens ansikte utåt. Allt och alla som är förknippade med oss är budbärare och det gäller att kunna förmedla och skapa det intryck vi önskar ge både hyresgäster och den marknad där vi verkar.

Det vardagliga arbetet blir också mycket enklare då samtliga personer i verksamheten förenas kring vår profil, känner den väl och alltid arbetar med den som utgångspunkt. Allt detta blir en bra grund för hur stiftelsen presenteras.

De grafiska riktlinjerna berättar mer grundläggande om användningen av vår logotyp, färger och typsnitt. Allt för att detta ska användas likadant, oavsett upphovsman. Nyckelordet är igenkänning!

De grafiska riktlinjerna genomsyras av våra kärnvärden. Vi är varma, välkomnande och öppna. Flexibilitet och hjälpsamhet kombineras med korrekthet.

Utifrån dessa kärnvärden har vi skapat vår grafiska profil. Vi förädlar, förstärker och förenklar därmed möjligheterna att förmedla dessa värden. Hand i hand med vår vision:

Långsiktighet och omtanke!

 

Grafisk profil