Arbetarbostadsfonden
 
 

Miljöpolicy

Här nedan följer Arbetarebostadsfondens miljöpolicy, fastställd av styrelsen 2012.  

Stiftelsen Arbetarebostadsfonden till minne av den 9 februari 1853, bildades efter en insamling. Stiftelsens syfte är att förvalta och uppföra sunda och tjänliga bostäder åt arbetare eller därmed jämställda boende i Stockholm. Stiftelsens tillgångar förvaltas av en styrelse bestående av sex ledamöter.

Miljöarbetet skall bedrivas enligt ett miljöledningssystem som säkerställer systematik, gemensamma rutiner och mål som ska leda till långsiktigt och kontinuerligt minskad miljöpåverkan inom områdena:
• Energi och vatten
• Fastighets- och lägenhetsunderhåll
• Nyproduktion och ombyggnad
• Avfallshantering
• Miljöskadliga ämnen
• Kontor och administration
Vi ska följa gällande miljölagstiftning, förordningar, föreskrifter och andra krav som kan åläggas stiftelsen.
Vi ska sträva efter att välja material och metoder som förebygger föroreningar.
Vi ska organisera miljöarbetet genom att kontinuerligt sätta och följa upp mål för att utveckla vårt miljöarbete.
Vi ska kommunicera vårt miljöarbete till våra hyresgäster, leverantörer och entreprenörer.
Vi ska sträva efter att miljötänkandet skall vara en naturlig del i vår vardag.

2012-05-11
Direktör Patrik Huldt