Arbetarbostadsfonden
 
 

Släpvagn

Vi erbjuder våra hyresgäster att kostnadsfritt låna en släpvagn av oss i upp till ett dygn.
Ring husvärd Stefan Tell på tfn 08-522 555 23 för bokning.
Det är lägenhetens kontraktsinnehavare som får utnyttja släpet.
Du hämtar och lämnar det på Osmundsvägen 15 i Johannesfred.
Kätting och lås medföljer så du kan låsa fast släpet om det står obevakat.
Deposition vid lån är 500:-.

Att komma i håg:

  • Du får låna släpet max ett dygn.
  • Ta med körkort vid utkvittering.
  • Släpet ska vara tillbaka senast kl 9:00 nästa vardag.
  • Depositionen på 500:- återbetalas om släpet är i samma skick som när du utkvitterade det.
  • Tänk på hastighetsbegränsningar och maxvikter när du kör med släpet.
  • Kontrollera bromsar och belysning.