Arbetarbostadsfonden
 
 

Överlåtelse

För att överlåtelse ska kunna godkännas krävs ett långt och varaktigt sammanboende med närstående, där ni delat på hushållsekonomin. Sambolagen säger att den som bäst behöver lägenheten har rätt att ta över kontraktet. Sedvanlig prövning sker alltid vid en överlåtelse.

Om du vill överlåta din lägenhet måste personen varit boende i lägenheten minst tre år och ha en ordnad ekonomi samt tillhöra destinatärskretsen enligt våra stadgar. Du måste kunna visa att ni haft ett gemensamt och permanent hushåll tillsammans under ett antal år. 
 
En kompis, inneboende eller andrahandshyresgäst kan inte överta ett hyreskontrakt. En hyresrätt kan inte ingå i ett testamente.
 
Ansökan om överlåtelse ska du göra skriftligen. När vi godkänt din ansökan kontaktar vi er för att skriva nya hyreskontrakt. Vi behöver normalt fyra till sex veckor för att handlägga ärendet, under förutsättning att ansökan är komplett med alla bilagor.