Arbetarbostadsfonden
 
 

Om oss

Stiftelsen Arbetarebostadsfonden till minne av den 9 februari 1853 är Sveriges äldsta bostadsstiftelse. Vi äger och förvaltar 1419 bostadslägenheter och 7 300 kvm lokalyta samt garage och parkeringsplatser i Stockholm.

Vårt uppdrag är att uppföra och förvalta goda bostäder åt främst arbetare eller därmed jämställda boende i Stockholm. Alla lägenheter förmedlas via Bostadsförmedlingen i Stockholm. Vi är medlemmar i Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag (SABO) och Fastighetsägarna

Sedan 2006 är Arbetarebostadsfonden en privat stiftelse. Stiftelseformen borgar för att stiftelsens ekonomiska vinster stannar i verksamheten för att användas till att reparera, underhålla och utveckla vårt fastighetsbestånd så att vi kan erbjuda ett bra boende för våra hyresgäster.

Långsiktighet och omtanke är vår vision.

Stadgar

§1  Stiftelsen Arbetare-bostadsfonden till minne av den 9 februari 1853 har till ändamål att uppföra och förvalta goda bostäder, vilka främst bör upplåtas åt arbetare eller därmed jämställda, som är boende i Stockholm..

§2  Stiftelsens tillgångar skall förvaltas av en styrelse bestående av sex ledamöter. Styrelsen utser och förnyar sig själv.


Oscar I från 1855 (1799-1859)

 

 De tre grundarna. Från vänster överståthållare greve Jakob Hamilton, underståthållare Wilhelm Stråle af Ekna, polismästare Samuel de Maré.