Arbetarbostadsfonden
 
 

Störningar

Upplever du störningar i ditt boende bör du snarast anmäla detta till Störrningsjouren eller oss. Störningsjouren är en unik service för dig som bor hos oss. Hit kan du vända dig om du störs av hög musik, bullrande grannar, högljudda fester, etc.

Exempel på störningar:

  • Höga skrik och handgemäng
  • Musik som spelas på hög volym
  • Borrning, spikning och annat bankande under kvälls- och nattetid
  • Hund som skäller högt och länge
  • Längre duschar eller upptappande av vatten under sen kvälls- och nattetid
  • Användande av tvättmaskin nattetid

På dagtid kontaktar du vår förvaltare på tfn 08-522 555 04 som handlägger störningsärenden och som Störningsjouren rapporterar till.
På kvällar, nätter och helger är det Störningsjouren. Du kan alltid ringa Störningsjouren vid pågående störningar och de bedömer man vilken åtgärd som ska vidtas.

Hur går det till?
När du ringer noteras ditt namn och ditt telefonnummer, men jourens personal berättar inte vem du är för den som stör. När Störningsjouren är framme behöver man ofta din hjälp att komma in i trapphuset. I många fall behöver de komma in i din lägenhet för att själva höra hur du störs i din lägenhet.
Därefter ringer Störningsjourens personal på hos den som stör och ber dem dämpa sig.
Om störningen fortsätter efter att de lämnat platsen så kan du ringa igen. Om de tvingas återkomma samma kväll kan de ta ut en avgift på 500 kr av den störande hyresgästen, som också kan bli polisanmäld.
Störningsanmälningarna rapporteras till och följs upp av Arbetarebostadsfonden. I vissa fall av upprepade och allvarliga störningar används anmälningarna som bevismaterial i hyresnämnden eller domstol.
Om en fest eller en annan störning tystnar innan Störningsjouren kommit – ring och berätta det. Deras personal måste alltid själva kunna konstatera en pågående störning för att kunna ingripa. Du som ska ha fest – informera gärna grannarna i god tid i förväg. Glöm inte grannarna i trappuppgångarna bredvid.

Störningsjourens huvudsyfte:

  • De är Arbetarebostadsfondens representant, som störda grannar kan nå under icke kontorstid. Störningsjouren gör punktinsatser vid akuta och allvarliga störningar.
  • Störningsjouren rapporterar alla anmälningar till företagets störningsutredare, som sedan följer upp alla ärenden.

 

 

Störningsjouren når du på
tfn 08-658 11 60

Jouren har öppet:
Sön-tors 20:00 – 03:00
Fred-lörd 20:00 – 04:00