Arbetarbostadsfonden
 
 

Ordnings- och trivselregler

Allmänna ordnings- och trivselregler för boende i Arbetarebostadsfondens fastigheter

 • Stör inte kringboende genom hög ljudnivå eller genom annat uppträdande i lägenheten eller i gemensamma utrymmen.

 • Spika eller borra inte i lägenheten mellan 20:00 och 07:00 på vardagar och mellan 20:00 och 10:00 på lördag, söndag och andra helgdagar.

 • Undvik störande vattenspolning i lägenheten, särskilt mellan 23:00 och 06:00.

 • Rökning är förbjuden i husets allmänna utrymmen. I vissa fastigheter även i lägenheterna och på gården.

 • Det är inte tillåtet att borra i kakel, klinkers eller våtrumsmatta i badrum. Det kan orsaka kostsamma fuktskador.

 • Använd utrustning som står på ben eller kan monteras med sugproppar i badrummen.

 • Lägenhetens planlösning, fasta inredning och utrustning samt vatten-, värme-, ventilation- och elsystem får icke förändras.

 • Balkong och altan skall hållas fri från snö och is samt fönster och dörrar skall inte utsättas för vatten- eller frysskada.

 • Blomlådor eller liknande får inte placeras på utsidan av balkong-, altanräcke eller fönster.

 • Fel eller brister som uppstår i lägenheten eller i gemensamma utrymmen skall snarast anmälas till vår felanmälan eller husvärd. Detta gäller särskilt ohyra och skadeinsekter.

 • Hemförsäkring för lägenheten skall tecknas av hyresgästen och gälla under hyrestiden.

 • Grillning utomhus får endast ske på anvisade platser.

 • Kör inte bil, moped eller annat fordon inom området så att fara, störning eller annan olägenhet uppstår. Parkera endast på anvisade platser.

 • Håll tillsyn över hund, katt eller annat husdjur så att husdjuret inte orsakar störningar, skada eller förorenar lekplatser och trädgårdsytor eller andra gemensamma utrymmen i huset. Se till att husdjuret inte springer lös inom området och lägg inte ut mat till djur inom området.

 • Uppsättning av parabolantenner, utomhusantenner, skyltar, markiser, studsmattor, pooler eller liknande är icke tillåtet.

 • Föremål får av utrymnings- och brandskäl nte placeras i entré, trapphus, vinds- eller källargångar.

 • Barnvagnar får tillfälligt lämnas på anvisad plats i trapphus och entré. 

 • De regler och anvisningar som finns gällande tvättstugor och sophantering ska följas.

   

.