Arbetarbostadsfonden
 
 

Balkong/uteplats

Det är alltid trevligt med en balkong eller uteplats. Den kan användas till mycket, men det gäller att veta vad som är tillåtet och inte.
 
Blomlådor
Ha gärna blommor på balkongen, men tänk på att hänga blomlådorna på insidan av balkongräcket, så att de inte kan ramla ner och skada någon.

Grilla
Det är inte tillåtet att grilla på balkongen eller uteplatsen eftersom det osar in till grannarna och även utgör en brandrisk. l några av våra bostadsområden finns det särskilda platser avsedda för grillning. Fråga Din husvärd om var du kan grilla.

Mata fåglar
Du får inte mata fåglar från balkongen eller på uteplatsen. Frön, matrester och fågelspillning skräpar ner och lockar till sig djur som möss och råttor.

Parabol
Vill du sätta upp en parabol måste du kontakta oss för att få tillstånd och instruktioner. En parabol får inte vara en risk för människor eller göra skada på huset. Du kan alltid kontakta din husvärd för att få reda på vilka bestämmelser som gäller så att du inte drabbas av onödiga kostnader.

Pool
Det är inte tillåtet att sätta upp pool eller likande i områden eller på uteplats. Med uteplats menas på gräsmatta eller liknande som tillhör skötselområdet för radhus eller lägenhet på markplan. Du får inte ställa en pool på vår allmänna mark, den kommer omedelbart att tas bort.

Rökning
Tänk på att många är känsliga eller allergiska för rök och att den lätt drar in till dina grannar när du röker på balkongen. Undvik därför att röka på balkongen eller uteplatsen. Det är inte tillåtet att kasta ut fimpar från balkongen.

Skötsel
Du som har en uteplats ansvarar själv för skötseln. Det innebär till exempel att buskar och gräsmatta ska klippas när så behövs. Du ansvarar även för snöskottning och sandning av tomtområdet. Har du en uteplats med ett staket ansvarar du även för att regelbundet olja in alternativt måla staketet. Läs mer i villkoren i ditt hyresavtal. På grund av brandrisken får du inte använda balkongen eller uteplatsen som lagringsplats.

Studsmatta
Det är inte tillåtet att sätta upp studsmatta eller likande i våra områden eller på uteplatsen.

Vädra och skaka
Många människor är känsliga för damm och kvalster. Det är därför inte tillåtet att piska eller skaka mattor på balkongen. Det gäller även sängkläder med mera.