Arbetarbostadsfonden
 
 

Broschyr Bo i hyresrätt

Arbetarebostadsfonden är medlem i organisationen SABO. SABO har tagit fram en enkel broschyr som innehåller information om boende i hyresrätt. Denna broschyr finns på svenska, engelska och arabiska och finns att ladda ned här.

Arbetarebostadsfonden is a member of the organization SABO. SABO has developed a simple brochure containing information about living in rented apartement. This brochure is available in Swedish, English and Arabic and can be downloaded here.

 

Svenska

Engelska

Arabic