Arbetarbostadsfonden
 
 

Organisation

Arbetarebostadsfonden är sedan 2006 en privat stiftelse och har en styrelse bestående av sex personer. Styrelsen är ytterst ansvarig för stiftelsens organisation och förvaltning och har till sin uppgift bla att tillse att stiftelsens stadgar efterlevs. Direktören är föredragande i styrelsen.

På Arbetarebostadsfonden arbetar 14 personer, varav sex husvärdar placerade ute i våra olika bostadsområden.

Organisationsschema

STYRELSE

  • Urban Ryadal, ordförande, invald 1977
  • Bengt Lagerstedt, vice ordförande, invald 1986
  • Göran Dahlstrand, ledamot, invald 1992
  • Margareta Ahlström, ledamot, invald 1996
  • Cecilia Carpelan, ledamot, invald 2009
  • Camilla Dahlin-Andersson, ledamot, invald 2011