Arbetarbostadsfonden
 
 

Farligt avfall

Sortera alltid ut ditt farliga avfall så att det kan tas omhand på rätt sätt. Farligt avfall ska aldrig läggas i soppåsen eller hällas ut i avloppet. Det ska du som hyresgäst lämna på närmaste Återvinningscentral

Till farligt avfall hör till exempel färg-, lack- och limrester, kemikalier, oljor och lösningsmedel. En del av det du kanske använder när du städar, tvättar, målar, eller servar bilen räknas som farligt avfall.

 • Aerosolsprej som hårsprej och sprejdeodorant.
 • Rengöringsmedel, silverputs, kalkborttagare, polish, golv- och ugnsrengöringsmedel, blekmedel och fläckborttagningsmedel.
 • Lösningsmedel - thinner, lacknafta, penseltvätt, bensin, terpentin, fotogen, T-sprit och aceton.
 • Diverse kemikalier, batterisyra, ammoniak, lut och kalklösare.
 • Diverse oljor, spillolja, smörjolja och motorolja.
 • Färg-, lack- och limrester, nagellack, burkar med intorkad färg, penslar och rollers med rester av olje- och lackfärg räknas hit. Även vattenlöslig färg hanteras i samma insamlingssystem som farligt avfall.
 • Saker med kvicksilver i, till exempel äldre febertermometrar, lågenergilampor och lysrör.
 • Bekämpningsmedel, insektssprej, träskyddsmedel och ogräsmedel.
 • Fotokemikalier, fix och framkallningsvätska.
 • Småbatterier och bilbatterier. Om en apparat eller leksaker har ett inbyggt batteri som du inte kan ta loss lämnar du hela saken i insamlingen av elavfall.
 • Mediciner.

 

Vart tionde hushåll i Sverige lämnar inte in sitt farliga avfall på kommunens insamlingsställen.  Det medför att minst 4 000 ton farligt avfall varje år inte kan omhändertas på rätt sätt.

Hjälp oss att bli bättre än så!