Arbetarbostadsfonden
 
 

Betala hyran

Det är viktigt att du betalar hyran i tid. Senast den sista vardagen i varje månad ska den vara oss tillhanda.

Betalning ska ske till bankgironummer 5787-1279. Det är olika OCR-nummer varje månad. Ditt OCR-nummer hittar du på Mina sidor.

Du kan betala in hyran genom bankgiro, autogiro eller e-faktura. Vi skickar vanligtvis ut avier kvartalsvis för nästkommande tre månader, där vi specificerar vad du som hyresgäst betalar för.

Betalar du inte hyran i tid blir hyresskulden direkt ett inkassoärende. Lagstadgad inkassokostnad tillkommer och tas ut i ett kravbrev plus dröjsmålsränta. Får du ett inkassokrav ska du direkt kontakta vårt inkassobolag Svea Ekonomi, för att undvika ytterligare kostnader. Upprepade sena hyresbetalningar kan leda till uppsägning.
 
Frågor?
Har du frågor om exempelvis din hyresavi, betalningar eller saknar du OCR-nummer är du välkommen att kontakta oss.