Arbetarbostadsfonden
 
 

Besiktning

I samband med att du säger upp din lägenhet bokar vår besiktningsman en tid med dig för avflyttningsbesiktning. Ni går då igenom lägenheten rum för rum och checkar av lägenhetens skick. Under besiktningen förs ett protokoll som du som hyresgäst kan få en kopia av. Om möjligt är det bra om du kan vara med vid besiktningen. Vid eventuella skador och onormalt högt slitage kan du bli ersättningsskyldig.

Det är viktigt både för dig som hyresgäst och för oss som hyresvärd att skicket på lägenheten dokumenteras innan du flyttar.

Besiktningsprotokoll
Allt antecknas i ett protokoll, som anger vilket skick det är på tapeter, målning, tak och golv, utrustning i kök, toalett, badrum och så vidare. Det blir alltid ett visst slitage på lägenheten under tiden du bor där – det är helt normalt.

Kostnader
Övriga skador och förändringar som uppstått under tiden du bott i lägenheten har vi som hyresvärd rätt att ta betalt för. Exempel på sådant slitage är om det är ritat på väggarna, hål i en dörr, fettfläckar på tapeten, extremt många eller stora hål efter tavlor, skåp och speglar, tak och snickerier är målade i andra färger än vitt eller om parketten blivit vattenskadad av exempelvis en blomkruka.

Du har alltid möjlighet att själv reparera skadan innan du flyttar. Men då är det viktigt att det görs fackmannamässigt. Det vill säga att du använder rätt material samt att arbetet är snyggt och prydligt utfört.
 
Om du inte åtgärdar skadorna fakturerar vi dig efter att ditt hyresavtal upphört.  Det gäller även om inte lägenheten är städad när du flyttar.

Behovsbesiktning
Under kontraktstiden kan vi eller du som hyresgäst kan även påkalla en besiktning. Orsaken till en sådan besiktning kan vara för att klargöra hur eventuella underhållsbehov eller en eventuell skada ska åtgärdas.
 
Städning
Du ansvarar för att lägenheten är ordentligt städad när du flyttar. Var därför noggrann när du städar – nästa hyresgäst ska kunna flytta in utan ytterligare städning. Det är lätt att glömma en del vinklar och vrår där smulor och damm gärna samlas. Utrymmen som är extra känsliga är kök och badrum. Husvärden gör en städbesiktning vid avflytt. Är lägenheten inte ordentligt städad när du lämnar den, måste vi tyvärr debitera dig i efterhand för detta.