Arbetarbostadsfonden
 
 

Bredband Duvnäsgatan 10-12 och Åsögatan 202-204

I Arbetarebostadsfondens fastighet Lampan 13 A, finns ComHem för TV och ett öppet kommunikationsnät för bredbandstjänster. Det senare alternativet innebär att du själv bestämmer från vilken tjänsteleverantör du vill köpa tjänster från. Ditt val gör du på www.zmarket.se.

I lägenhetens elskåp sitter det en mediaomvandlare i vilken du kopplar in en trådlös router som vanligtvis levereras i samband med första beställningen av bredbandstjänsten.

 

 

Kom i gång Zmarket

Info Zmarket

(Zmarket har namnändrat från Qmarket)

Svårt att välja?

Ring Bredbandsrådgivaren

tfn 08-578 804 44