Arbetarbostadsfonden
 
 

Sophantering Söderberga Allé

Som hyresgäst på Söderberga Allé 1 kan du kasta:

  • Hushållssopor & Tidningar i kärlen i soprummet

Som hyresgäst på Söderberga Allé 2-30 kan du kasta:

  • Hushållssopor & Tidningar i Molocker på gården.

Alla hyresgäster på Söderberga Allé 1-30 kastar:

  • Mindre grovsopor, elektronik, pappers- & wellförpackningar i miljöhus på Söderberga Allé 6
  • Glas i miljöstation vid Söderberga Gårdsväg 15

Större grovsopor och farligt avfall hänvisar vi till närmaste återvinningscentral, som är Lövsta ÅVC.