Arbetarbostadsfonden
 
 

Porttelefon

I många av våra fastigheter finns elektroniska passagesystem till portar, källargångar, miljöhus och tvättstugor. Till de olika utrymmena har man tillträde i enlighet med de inpasseringstider och behov som gäller för respektive dörr. Har porten även porttelefon måste du uppge till oss det telefonnummer som ska kopplas till porttelefonen.

Hur fungerar systemet?
Som hyresgäst använder du nyckelbrickan vid innpassage och för besökare finns porttelefonen att tillgå där man kan nå den boende med det eller de telefonnummer som hyresgästen själv angivit till oss. Besökaren letar fram ditt namn på porttelefonen och trycker därefter på knappen vid ditt namn i displayen. Då ringer det i din telefon, du svarar och kan prata med personen och därefter öppna porten med * på telefonen, var du än befinner dig. Funktionen som porttelefon för besökare är öppen mellan 06:00 och 21:00. Under övriga tider kan en besökare få tag på dig genom att knappa in telefonnumret till dig på porttelefonens knappsats, varpå du svarar och öppnar med *. 

I de fall polis, ambulans eller brandkår behöver komma in i porten så löser de detta på egen hand. Vid strömavbrott har porttelefonen ett backupbatteri och när även det tagit slut så kommer dörren att stå upplåst tills strömmen är åter.

Varför finns systemet?
Vår ambition är att boende i våra fastigheter ska känna sig trygga i sitt boende. En viktig del i detta är att boende och besökande till boende har tillträde till fastigheterna. Sedan en längre tid har vi använt oss av portkoder för detta men vi har uppmärksammat att de inte alltid uppfyller våra krav på hur tillträdet begränsas. Kännedomen om koderna har ibland fått en sådan spridning att portkoderna spelat ut sin roll. 

Vi har därför, likt många andra fastighetsägare, valt att successivt ersätta portkoder med porttelefoner i vissa fastigheter, vilket allmänt sett varit mycket uppskattat. I samband med detta har vi tagit bort koden och tillträde sker med en bricka som delats ut till boende, brevbärare samt tidningsbud.