Arbetarbostadsfonden
 
 

Klimatinitiativet

Allmännyttans klimatinitiativ är ett gemensamt upprop inom allmännyttan med syfte att minska utsläppen av växthusgaser genom ambitiösa mål, samverkan och aktivt erfarenhetsutbyte. De övergripande målen för detta är: 

  • En fossilfri allmännytta senast 2030
  • 30 % lägre energianvändning till 2030 räknat från 2017

Arbetarebostadsfonden har antagit denna utmaning och arbetar nu starkt för att nå dessa mål.

Läs mer här om SABO:s och vårt miljöarbete.