Förhandlingsöverenskommelse med Hyresgästföreningen om ny hyra