Arbetarbostadsfonden
 
 

Sophantering Stadshagen

Som hyresgäst i Stadshagen kan du kasta:

  • Hushållssopor i miljöhus på gården
  • Returpapper, glas m.m. i kommunens kärl på Stadshagsvägen
  • Grovsopor i container som ställs upp på gården. Se info i trapphus

Närmaste återvinningscentral är Östberga eller Bromma ÅVC.