Arbetarbostadsfonden
 
 

Sophantering Långbro Park

Som hyresgäst i Långbro Park kan du kasta:

  • Hushållssopor och komposterbart avfall i märkt hus på gården
  • Sopsortering av bl a glas, plast, papper, kartonger finns i miljöhus på gården

För grovsopor och farligt avfall hänvisar vi till närmaste återvinningscentral, som är Östberga ÅVC.