Arbetarbostadsfonden
 
 

Sophantering Kristineberg

Som hyresgäst i Kristineberg kan du kasta:

  • Hushållssopor i kärl på gården
  • Returpapper i kärl vid vägen mot tunnelbanan
  • Mindre grovsopor i soprum, Hjalmar Söderbergs väg 14B och 16B
  • Glas i behållare vid vägen mot tunnelbanan

Större grovsopor och farligt avfall hänvisar vi till närmaste återvinningscentral, som är Bromma ÅVC.