Hem
Nyheter
LOGGA IN PÅ MINA SIDOR

OBS! Du måste komplettera din registrering.
I samband med uppgraderingen av vårt uthyrningssystem gör vi inloggningen säkrare för alla våra hyresgäster. Detta betyder att du måste komplettera och verifiera dina användaruppgifter för att komma åt Mina sidor.

2015-04-16
Vattenavstängning 23 april, Långbro Park

2015-04-16
Nytt! Stadsodling i Johannesfred

2015-04-02
Ventilationskontroll, Södermalm

Ros-pris från Hyresgästföreningen!

2015-03-26
Hyresgästföreningen på Södermalm har tilldelat Arbetarebostadsfonden 2015 års Ros-pris. I motiveringen skrivs bl a att Stiftelsen Arbetarebostadsfonden är en av Sveriges bästa värdar.
"Vi är mycket stolta och tacksamma över denna utmärkelse!" säger Patrik Huldt, VD.

Nytt nyhetsblad

2015-03-06
Nyhetsblad 2015/1 är ute och finns att här. Det delas ut tillsammans med hyresavierna för kvartal 2 under kommande vecka.

Hyrorna för 2015 blir oförändrade

2015-02-11
Bostadshyrorna för 2015 är oförändrade. Arbetarebostadsfonden har under de senaste åren uppvisat en god stabilitet vad gäller ekonomi och förvaltning. Detta har åstadkommits genom ett systematiskt arbete med att minska energiåtgången, arbeta med långsiktighet och effektivitet i förvaltningen, aktivt finansarbete och därtill även en låg inflation. Arbetarebostadsfonden har därigenom uppnått de långsiktiga ekonomiska mål som ställts för 2015 och utsikterna för en fortsatt stabil ekonomi med bibehållen förvaltningskvalité är goda, inte minst tack vare förväntat låga räntenivåer, oförändrade fjärrvärmetariffer och fortsatt låg inflation. Av denna anledning har styrelsen beslutat att vi ska återkalla de yrkanden om hyresändring per 2015-01-01 som lämnats till Hyresgästföreningen i Stockholm och Råcksta Hyresgästers Intresseorganisation, vilket innebär att hyrorna för 2015 är oförändrade.

2015-01-16
OVK åtgärder, Söderberga Gårdsväg

2015-01-07
Hissrenoveringar under hösten 2015, Södermalm

Internkön via Mina Sidor

2014-11-28
Vi har utökat vår service på Mina Sidor för våra hyresgäster! Det innebär att vi lägger ut vår internkö där för både lägenheter och bilplatser. För att stå i vår internkö för lägenheter krävs dock att man bott i samma lägenhet under tre år. Bilplats får alla våra hyresgäster söka.

2014-05-06
Ledig butik/lagerlokal för omgående uthyrning, Kristineberg

Nyhetsarkiv

Stiftelsen Arbetarebostadsfonden till minne av den 9 februari 1853 är Sveriges äldsta bostadsstiftelse. Vi äger och förvaltar 1415 bostadslägenheter och 7 300 kvm lokalyta samt garage och parkeringsplatser i Stockholm.

Vårt uppdrag är att uppföra och förvalta goda bostäder åt främst arbetare eller därmed jämställda boende i Stockholm. Alla lägenheter förmedlas via Bostadsförmedlingen i Stockholm.

Vi är en privat stiftelse där alla medel stannar inom stiftelsen för att användas till att reparera, underhålla och utveckla vårt fastighetsbestånd så att vi kan erbjuda ett bra boende för våra hyresgäster.

Långsiktighet och omtanke är vår vision.

Långsiktighet och omtanke