Arbetarbostadsfonden
 
 

Sophantering Söderberga Allé

Som hyresgäst på Söderberga Allé kan du kasta:

  • Hushållssopor i molocker på gården (Söderberga Allé 1 kastar i kärl i soprummet på Söderberga Allé 1)
  • Tidningar kastas i särskild molok på gården
  • Mindre grovsopor i kärl i miljörum på Söderberga Allé 6
  • Returpapper i kärl i miljörum på Söderberga Allé 6
  • Glas i miljörum på Söderberga Gårdsväg 5

Större grovsopor och farligt avfall hänvisar vi till närmaste återvinningscentral, som är Lövsta ÅVC.