Arbetarbostadsfonden
 
 

Sophantering Södermalm

Som hyresgäst på Södermalm kan du kasta:

  • Hushållssopor i kärl i miljörum
  • Returpapper i kärl i miljörum
  • Mindre grovsopor i miljörum, beroende på var du bor (se din bopärm)
  • Glas och metall i behållare vid busscentralen

 Större grovsopor och farligt avfall hänvisar vi till närmaste återvinningscentral, som är Östberga eller Bromma ÅVC.