Arbetarbostadsfonden
 
 

Kontakt

Besöksadress:
Hantverkargatan 78
112 38 STOCKHOLM
Postadress:
Box 12147
102 24 Stockholm
info@arbetarebostadsfonden.se

Fakturaadress:
brev

FE 5591
831 90 ÖSTERSUND
mail med pdf
arbetarebostadsfond@pdf.scancloud.se

Telefontid
Vardagar 08.00 - 12.00,
samt måndagar 16.30 - 18.30

Växel/reception
08-522 555 00

Uthyrning
08-522 555 10

Hyresbetalningsärenden
08-522 555 20