Arbetarbostadsfonden
 
 

Grill- och eldningsförbud i Stockholm

Grillningsförbud
För närvarande råder grillningsförbud i Stockholm och vi hoppas att detta respekteras av samtliga hyresgäster. 

Fimpar från cigaretter ska aldrig kastas på marken och skräpa ned utan tas om hand av rökaren på lämpligt sätt.