Arbetarbostadsfonden
 
 

Trivsel och trygghet i sommarvärmen

Grillning
Nu har grillsäsongen startat och vi vill påminna om att det inte är tillåtet att grilla på våra balkonger eller uteplatser bl.a. på grund av brandrisken.
 
Vill du grilla så har vi i de flesta av våra områden ställt i ordning grillplatser som du som boende kan använda. Finner du inga platser så fråga din husvärd. Tänk på att grillen ska stå så pass långt ifrån fastigheten att oset från grillen inte kan komma in till dina grannar.  

Tänk på att dina grannar kan uppleva obehag av oset, allt handlar om att visa varandra hänsyn och att ge alla en chans att kunna njuta av sommaren.

Balkongvett & etikett
Att kunna vistas på sin balkong är allas rätt. Viktigt är då att man tänker på sina grannar runt omkring. Man ska absolut inte kasta ut saker från sin balkong, varken skräp eller glödande cigaretter. En glödande fimp kan lätt ta eld och branden är ett faktum.  Även rengöring av balkongen ska göras med försiktighet så att skurvatten inte rinner ner till grannen.

Så för allas trygghet och trivsel, vänligen använd en askkopp att fimpa i och en papperskorg att slänga ditt skräp i.

 

 Studsmatta och pooler
På grund av skaderisken och ett behov av en ständig uppsikt är det inte tillåtet att ställa upp studsmattor eller ha pooler i våra områden.

Studsmattor och pooler som idag finns uppställda ombeds därför omgående att monteras ner.

Tänk på att du som hyresgäst blir ersättningsskyldig för eventuella skador som kan uppstå. (fukt eller andra skador på byggnad eller mark).

Bil och mopedkörning
Kör inte bil, moped eller annat fordon inom området så att fara, störning eller annan olägenhet uppstår

Husdjur
Håll tillsyn över hund, katt eller annat husdjur så att husdjuret inte orsakar störningar, skada eller förorenar lekplatser och trädgårdsytor eller andra gemensamma utrymmen i huset. Se till att husdjuret inte springer lös inom området

Mata inte fåglar och djur
Det är inte tillåtet att lägga ut eller mata fåglar och djur i området. Råttor och andra skadedjur dras gärna till sådan föda och dem vill vi undvika bland våra bostäder.