Arbetarbostadsfonden
 
 

Resultat av hyresgästenkäten

Vi eftersträvar ständigt att utveckla oss vad gäller både service och produkt. Varannat år genomför vi en hyresgästenkät där våra hyresgäster får svara på frågor. De svar vi får in använder vi senare som underlag för att veta var vi ska lägga vår tid och våra resurser.

Klicka på knappen till höger för att logga in på Mina Sidor där du kan läsa om resultaten av senaste enkäten i just ditt område.