Arbetarbostadsfonden
 
 

Problem med hämtning av hushållssopor

Stockholm Vatten och Avfall har gjort ett entreprenörsbyte inom avfallshanteringen i Stockholm den 1 oktober. I samband med leverantörsbytet finns det risk för störningar under en inkörningsperiod som man från Stockholm Vatten och Avfalls sida har jobbat förebyggande med. Vi har problem i vissa områden med hämtning av hushållssopor. Vi håller en tät kontakt med Stockholm Vatten och Avfall i de fall när hämtning inte sker som avtalat. Vi vill därför be er hyresgäster om att hjälpa oss och era grannar så att det inte blir alltför stora olägenheter i och omkring soprummen när hämtningarna brister.