Arbetarbostadsfonden
 
 

Nyhetsblad

 

Nyhetsbladet ges ut fyra gånger per år och delas ut till alla våra hyresgäster. Där informerar vi om vad som hänt och vad som planeras i de olika områdena. Vi ger även tips och information som är aktuellt vid de olika tidpunkterna.

2018
     
     
Nr 1                       Nr 2                     Nr 3                    Nr 4 

2017
        Nyhetsblad 1702                
     
  Nr 1                       Nr 2                     Nr 3                    Nr 4

2016
                      
          Nr 1                     Nr 2                       Nr 3                  Nr 4

2015
                       
            Nr 1                        Nr 2                       Nr 3                     Nr 4

2014
      
            
            Nr 1                      Nr 2                       Nr 3                     Nr 4

2013
               
            Nr 1                      Nr 2                     Nr 3                      Nr 4

2012
                
           Nr 1                      Nr 2                     Nr 3                      Nr 4

2010                                                    2011
                 
            Nr 1                     Nr 2                        Nr 1                    Nr 2

2008                                                     2009
             
        Nr 1                     Nr 2                      Nr 1                        Nr 2

2006                                                    2007
             
        Nr 1                     Nr 2                      Nr 1                        Nr 2

2005                                                    
             
        Nr 1