Arbetarbostadsfonden
 
 

Ny hyra för 2018 för Söderberga Gårdsväg

En förhanglingsöverenskommelse finns nu även med RHI gällande Söderberga Gårdsväg och mer om den finns att läsa på Mina sidor och på berörda fastigheters anslagstavlor.