Arbetarbostadsfonden
 
 

Miljö

Arbetarebostadsfonden är sedan oktober 2014 miljödiplomerad enligt Svensk Miljöbas och sedan 2008 tillsammans med 101 andra fastighetsägare i Sverige anslutet till det s k Skåneinitiativet.

Att miljödiplomera sin verksamhet innebär att ett miljöledningssystem enligt kraven i Svensk Miljöbas införs. Detta ledningssystemet är ett verktyg för att skapa ordning och reda i vårt arbete med att minska verksamhetens miljöbelastning.

Miljöarbetet kan stärka verksamhetens varumärke, underlätta marknadsföring och bidra till ett förbättrat konkurrensläge. Med ett Svensk Miljöbas miljödiplom kan verksamhetens miljöarbete marknadsföras i hela Sverige.

Vägen fram till ett miljödiplom består bland annat i att:

  • kartlägga verksamhetens miljöpåverkan
  • planera och genomföra miljöförbättringar
  • utbilda medarbetarna
  • följa upp och förbättra miljöarbetet

Skåneinitiativet innebär att vi ska arbeta för att minska vår energianvändning med 20% från basåret 2007 till år 2016. I oktober 2012 startade SABO en kampanj där även hyresgästerna ska involveras. Mycket av den energi och värme som används är starkt påverkbar av hyresgästen och eftersom vi är medlemmar i SABO var det naturligt att vi anslöt oss till den. Mer information om den finns på http://www.allmännyttan.se/