Arbetarbostadsfonden
 
 

Elavbrott Duvnäsgatan 12 och 14 den 14 juni

Elavbrott 14 juni.

Från klockan 08:00 – 14:30 kommer en Elomläggning att göras till hela fastigheten Lampan 14, Duvnäsgatan 12 - 14. Det är då helt strömlöst i fastigheten och era lägenheter.

Ellevio och deras underentreprenör Infratek är de som gör jobbet. Infratek kommer även att gräva utanför port 12 innan detta för att komma åt alla kablar.

Har ni frågor vänligen kontakta undertecknad på tfn

08-522 555 03 eller maila fredrik.karlsson@arbetarebostadsfonden.se.